Verksamhet

Grundtanken med Team Familjehem Småland är att den trygga sociala gemenskapen och relationerna i familjehemmet möjliggör en positiv utveckling. Insatsen familjehem används för kortare placeringar, vid akuta kriser och för uppväxtplaceringar där syftet är en varaktig relation.

Team Familjehem Småland arbetar med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem och jourhem. Vid placering av barn och ungdomar arbetar vi med utgångspunkt från BBIC:s olika behovsområden. Vi arbetar tillsammans med familjehemmet och uppdragsgivaren, för att följa barnet/ungdomens utveckling under placeringstiden.

Vi är mycket noggranna i våra utredningar av familjehem då vårt syfte är att erbjuda familjehemsvård av hög kvalitet. Vi är tillgängliga dygnet runt för våra familjehem.

Vårt förhållningssätt och handledning bygger på ett  systemteoretiskt perspektiv. Vi handleder utifrån anknytningsteorier, utvecklinsteorier och TMO för familjehem.  Våra familjehem fungerar som goda förebilder för våra barn/ungdomar och står för omvårdnad, engagemang och trygghet.

Vår ambition är bland annat att familjehemmet ska knyta an till den nya familjemedlemmen, för att säkerställa en lyckad placering.

Vidare avlastar vi Socialtjänsten genom att hålla en hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande i kontakten med familjehemmet.