Team Familjehem Småland

I Kalmar län, Blekinge län och delar av Kronobergs län.

Har familjehem för barn och unga med alla slags behov. Vi har också stor erfarenhet av skyddsplaceringar / t ex pga hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla barn är olika, det är också våra familjehem. Men alla våra familjehem måste vara riktigt bra.