Frågor och svar

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga så tveka inte att kontakta oss per mejl eller telefon.

Hur går det till att bli familjehem?

Börja med att läsa informationen som finns här på hemsidan. Om du fortfarande är intresserad så kontakta oss via telefon, mail eller via intresseanmälan på hemsidan. När ni fyllt i intresseanmälan kontaktar vi er och bokar in ett första besök då vi berättar mer om vad det innebär att vara familjehem.

Ett krav är att att man har en livssituation som passar för att bli familjehem, vilket innebär att vi gör utdrag avseende.

Registerutdragen skall skickas till oss i obrutna/oöppnade kuvert, dvs så som ni fått dem från myndigheten. Vi ser givetvis till att ni får kopior på dessa när vi har öppnat kuverten. Observera att vi vill ha från båda makar om ni är två vuxna i hushållet eller har vuxna barn som är hemmaboende.

Om jag förekommer i något register, kan jag då inte bli familjehem?

Det beror på vad det är för anmärkning du har i registret. Vi gör en helhetsbedömning utifrån registerutdragen och vårt personliga möte.

Vad krävs det för att bli familjehem?

För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper utan det som krävs är tid, engagemang och ett känslomässigt och fysiskt utrymme för ett barn eller en ungdom. Familjehemmet kan se olika ut, du kan vara ensamstående, sambo, gift eller ingå i partnerskap. En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.

För att bli ett familjehem är det dock viktigt att det är genomtänkt och att alla i familjen är överens om beslutet. Ett långsiktigt engagemang är värdefullt. Vidare är det centralt att man förstår och accepterar olikheter, har ett respektfullt bemötande och förstår att alla individer är olika. Ni kan bo i en lägenhet eller i en villa, i stan eller på landet. Ett bra familjehem är en familj eller en ensamstående som kan erbjuda ett barn/ungdom ett eget rum och framförallt ett stort hjärta och att det finns tid för omtanke. Det finns inget krav på utbildning eller viss typ av yrkeskunnande.

Kan man ha ett vanligt arbete eller måste jag/vi vara hemma?

I många fall kan man arbeta heltid som vanligt men andra situationer kan ställa krav på att det finns en vuxen i familjen som är hemma på del- eller heltid.

Behöver barnet/ungdomen ha ett eget rum?

Det är viktigt att man som barn eller ungdom kan stänga om sig och få vara ifred emellanåt. Därför ska barnet/ungdomen ha ett eget rum. I en syskonplacering kan det kännas tryggt att dela rum och för mindre barn kan det vara passande att dela rum med något barn i familjen.

Får man betalt som familjehem?

Absolut! Team Familjehem Småland har en bra ersättningsnivå, som uppskattas av familjehemmen. Familjehemmet ska självfallet få sina kostnader i samband med placeringen täckta, liksom en bra ersättning för sitt engagemang.

Ersättningen betalas ut i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför, såsom för mat, kläder, fickpengar, personlig hygien, lek och fritid, telefon och normalt slitage mm.

Arvodesdelen är en lön för det uppdrag du/ni utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst. Den är sjukpenning och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.