Skyddsplaceringar

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande problem. Problemområdet är invecklat och känsligt.

Vi har samarbetsavtal gällande handledning och utbildning med erfaren handledare som har fil. mag. i socialt arbete. Hon har arbetat professionellt mot hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år.

Vi har erfarenhet och kunskaper om vad som är viktigt att tänka på vid hedersrelaterat våld och förtryck, skyddsplaceringar, sekretesskydd, skyddad adress- och identitet. Vidare har vi vid behov kontakt med skyddspolis.

Vi har nu genomgått utbildning i Patriark november 2018 . Patriark ger vägledning i hur man kan bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck.