Om oss

Vi i Team Familjehem Småland är utbildade socionomer. Vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/ungdomar och vuxna från kommunal och privat verksamhet. Vi är ambitiösa, engagerade och har sammanlagt över 50 års erfarenhet av socialt arbete.

Vi anser att det är viktigt att se människors egna resurser och förmågor. Vi har tidigare erfarenhet av att handleda personalgrupper genom att stimulera dem till att se nya möjligheter och uppmuntra till delaktighet och kreativitet.

Vi har även erfarenheter av arbete med konflikthantering, värdegrund och med (BBIC), barns behov i centrum. Dessutom har vi gått grundutbildning i (MI), motiverande samtal, teckenspråk samt har behörighet att utbilda i BBIC. Vi har även många års erfarenhet av familjebehandling samt barn och ungdomar med speciella behov.