Sexuellt våld

Vi har via Novahuset i Linköping fått spetskompetens inom området sexuellt våld. Våra familjehem är nu med stöd av våra familjehemskonsulenter rustade för att ta emot och bemöta barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp, barn och ungdomar som säljer sex samt barn och ungdomar med sexuellt självskadebeteende.