Att vara Familjehem

För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper utan det som krävs är tid, engagemang och ett känslomässigt och fysiskt utrymme för ett barn eller en ungdom. Familjehemmet kan se olika ut, du kan vara ensamstående, sambo, gift eller ingå i partnerskap. En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra växer upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.

Visa vår broschyr här

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar inte längre kan bo kvar hemma. De behöver ett nytt sammanhang hos en trygg och omhändertagande familj.

Våra familjehem har olika bakgrund vad gäller utbildning, intressen, kultur och språk. Det viktiga är att alla i familjen är överens om att bli en till i familjen.

Att bli familjehem för första gången är en process, som måste få ta ett litet tag. Det är naturligtvis viktigt för er att ni ordentligt tänker igenom vilka möjligheter ni har att fungera som familjehem. Det är också viktigt för oss att få en bild av er som familj, vilka ni är, vilka resurser ni har, vilka styrkor och svagheter ni har. Därefter inhämtar vi referenser och begär utdrag från polis, socialtjänst och kronofogden.

Utredningen av er som familjehem handlar bland annat om er egen barndom och hur er uppväxt har varit. Vi pratar om relationer och om hur ursprungsfamiljen har sett ut. Vidare kommer utredningen att handla om dagsläget och om hur er familj ser ut idag. Därefter sammanställer vi utredningen.

Er nya familjemedlem kommer att delta i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en god förebild för den placerade och stå för omvårdnad, engagemang och trygghet. Familjehemmet kommer aktivt att motivera den placerade till en meningsfull sysselsättning och till en positiv fritid. Den placerade ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.

Ersättning

Ersättningen består av en omkostnadsdel och en arvodesdel. Omkostnadsdelen ska användas till barnets/ungdomens omkostnader som kläder, mat, husrum, fickpeng osv. Arvodesdelen är ersättning för den insats ni gör.

Vill ni bli familjehem?

Vi söker familjehem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli familjehem? Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt berikande. Det ni gör som familjehem är att öppna dörren till ert hem, er familj, er vardag och erbjuda trygghet, regler och framförallt mycket glädje och hjärta. Det innebär givetvis en utmaning och att man har en tydlig ambition att lyckas. Denna ambition behöver delas av samtliga medlemmar i familjen. Givetvis påverkas alla av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen.

Vi finns alltid nära till hands för fortlöpande handledning och utbildning till er som familjehem under placeringens gång.

Er/din roll som familjehem

Er roll är att finnas, ge trygghet och kärlek och att vara närvarande. Vidare handlar det om att ge omsorg och att vara ett komplement till barnets biologiska föräldrar.

Som familjehem får ni genom oss socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Vårt syfte är att göra placeringen så bra som möjligt för den placerade och för er som familjehem. Vi besöker er regelbundet för handledning och vi har ett nära samarbete med er.
Till er hjälp har ni också att vi är tillgängliga dygnet runt, vilken fråga det än gäller.

Grundtanken är att förse er som familjehem med ett utökat stöd genom handledning , idéer, motivation och fortlöpande utbildning via oss på Team Familjehem Småland AB.

##Vill ni bli jour- eller familjehem? Klicka här för intresseanmälan. Det går givetvis bra att kontakta oss på telefon också. Vi återkommer till er inom det snaraste, tack för ert intresse.##