Att vara familjehem

Att bli familjehem kräver inga specialkunskaper, men det krävs tid, engagemang och ett känslomässigt och fysiskt utrymme för ett barn eller en ungdom. Familjehem kan se olika ut; du kan vara ensamstående, sambo, gift eller i partnerskap. Vissa barn behöver bo i familjehem under en kortare period, medan andra kan växa upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar inte längre kan bo kvar hemma. Dessa barn behöver ett nytt sammanhang hos en trygg och omhändertagande familj. Våra familjehem har olika bakgrunder vad gäller utbildning, intressen, kultur och språk. Det viktiga är att alla i familjen är överens om att välkomna en ny medlem.

Så går det till

Att bli familjehem för första gången är en process som tar lite tid. Det är viktigt att ni noggrant tänker igenom era möjligheter att fungera som familjehem. Vi behöver också få en bild av er som familj, vilka resurser ni har samt era styrkor och svagheter. Vi inhämtar referenser och begär utdrag från polis, socialtjänst och kronofogden.

Utredningen handlar bland annat om er egen barndom och uppväxt. Vi diskuterar relationer och hur er ursprungsfamilj har sett ut. Utredningen inkluderar också er nuvarande situation och hur er familj ser ut idag. Därefter sammanställer vi utredningen.

En ny familjemedlem

Den nya familjemedlemmen kommer att delta i hemmets vardag. Familjehemmet ska fungera som en god förebild, erbjuda omvårdnad, engagemang och trygghet. Familjehemmet kommer aktivt att motivera den placerade till en meningsfull sysselsättning och en positiv fritid. Den placerade ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.

Ersättning

Ersättningen består av två delar: en omkostnadsdel och en arvodesdel. Omkostnadsdelen täcker barnets eller ungdomens behov, som kläder, mat, husrum och fickpengar. Arvodesdelen är ersättning för den insats ni gör.

Vill ni bli familjehem?

Vi söker familjehem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli familjehem? Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och berikande. Som familjehem öppnar ni ert hem, er familj och er vardag och erbjuder trygghet, regler och framför allt glädje och hjärta. Det kräver en tydlig ambition att lyckas, och alla i familjen måste dela denna ambition. Givetvis påverkas alla av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen.

Vi finns alltid nära till hands för fortlöpande handledning och utbildning till er som familjehem under placeringens gång.

Er/din roll som familjehem

Er roll är att finnas, ge trygghet och kärlek och att vara närvarande. Vidare handlar det om att ge omsorg och att vara ett komplement till barnets biologiska föräldrar.

Som familjehem får ni genom oss socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Vårt mål är att göra placeringen så bra som möjligt för den placerade och för er som familjehem. Vi besöker er regelbundet för handledning och vi har ett nära samarbete med er. Vi finns tillgängliga för er dygnet runt, vilken fråga det än gäller.

Vi på Team Familjehem Småland AB ger er utökat stöd genom handledning, idéer, motivation och fortlöpande utbildning.

Vill ni bli jour- eller familjehem?

Tveka inte att kontakta oss via formuläret eller placeringssamordnare på telefon 072-179 35 03. Vi återkommer så snart vi kan, tack för ert intresse!

Intresseanmälan