Team Familjehem Småland är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.