Välkommen till Team Familjehem Småland!

För oss är det oerhört viktigt med förtroende mellan uppdragsgivare och oss som uppdragstagare.
Lika viktigt är det att familjehemmen känner förtroende för oss och vi för dem.

Läs mer om hur det går till
Vi söker personal

Placeringsrådgivning

Team Familjehem Småland erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar samt sociala konsulttjänster. Vi arbetar bland annat med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem samt jourhem med utgångspunkt från socialstyrelsens riktlinjer. Alla barn har rätt till en bra uppväxt i en trygg familjesituation.

Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring placering.
Kontakta oss idag så diskuterar vi bästa möjliga lösning.

Thommie Carlsen placeringssamordnare

Thommie Carlsen, placeringssamordnare

Tel: 072-179 35 03
Email: thommie.carlsen@olivia.se

För akuta placeringar kvällar och helger, ring: 076-492 41 46

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

För uppdragsgivare

För uppdragsgivare

För oss är det oerhört viktigt med förtroende mellan uppdragsgivare och oss som uppdragstagare.

Läs mer här
Att vara Familjehem

Att vara Familjehem

Familjehemmet kan se olika ut, du kan vara ensamstående, sambo, gift eller ingå i partnerskap.

Läs mer här
Kontakta oss

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss för att få veta mer!

Kontakta oss