För uppdragsgivare

För oss är det oerhört viktigt med förtroende mellan uppdragsgivare och oss som uppdragstagare. Lika viktigt är det att familjehemmen känner förtroende för oss och vi för dem. Vi har god kunskap och erfarenhet av skyddsplaceringar samt hedersrelaterat våld. Vi har samarbetsavtal gällande handledning och utbildning med erfaren handledare som har arbetat professionellt med hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år.

Visa vår broschyr här

Till uppdragsgivaren tillhandahåller vi:

  • Noggrant utvalda familjehem, utredda och intervjuade
  • Utdrag från kronofogden, socialregistret, försäkringskassan och misstanke/belastningsregistret avseende familjehemmen
  • Hög tillgänglighet på telefon och mail
  • Administration och ekonomi
  • Handledning och stöttning av våra familjehem
  • Utbildning i Strategi, som riktar sig specifikt till familjehem som har barn med ADHD
  • Utbildning i socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”
  • Team Familjehem Småland samordnar relevanta kontakter utifrån den placerades behov

Samverkan

Team Familjehem Småland anser att samarbetet med uppdragsgivaren är mycket viktigt. Vi fungerar som en länk mellan familjehemmet och placerande myndighet. På detta sätt blir vi en avlastning för socialsekreteraren/familjehemssekreteraren. Vi sköter kontakten med familjehemmet och uppdragsgivaren får regelbundna rapporter om hur den placerade utvecklas. För att uppdragsgivaren ska få en god insyn i ärendet har vi som mål att ha en öppen och kontinuerlig dialog kring utvecklingen med uppdragsgivaren.

Kartan visar vilka kommuner vi har ramavtal med.

Alla barn är olika, så det är också våra familjehem. Men alla våra familjehem måste vara riktigt bra.