Hästunderstödd terapi

Det är ett arbetssätt som utgår ifrån sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa och där hästen kan hjälpa till att bygga broar mellan kropp och själ. Att bli buren av hästen är en form av omhändertagande där hästen kan ge den placerade möjlighet till att bygga en kravlös tillitsfull relation där barnet/ungdomen kan växa i sin självkänsla och egenvärde. Den hästunderstödda terapin genomförs av en behandlare som är utbildad ridlärare tillsammans med familjehemskonsulent som finns med och stöttar i situationen.

I mötet används PRE-hästar och hundar som är sensitiva till den placerades känslor och reaktioner. Den placerade kommer ges möjlighet till detta 4 heldagar/mån eller vid behov.

Den hästunderstödda terapin handlar inte specifikt om att rida utan om att umgås med hästen och bli speglad i sina känslor och reaktioner.

Det kan innebära till exempel att stärka sin självkänsla genom att öva på att säga Nej till hästen, då hästen endast lyssnar om ett Nej kommer inifrån och uttrycks med hela ens kraft.  Syftet är att detta förankras hos den placerade och kan förhoppningsvis sedan överföra detta i mänskliga relationer. Tillsammans med hästen kan det väckas många känslor i kroppen och minnen av vad man tidigare har varit med om.

I detta arbete är säkerheten av största vikt både för den placerade och för djurens skull.